Podjetje Inštalacije vodovoda SAN-KO, Goran KONTREC, s.p. v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo (zlasti Zakonom o varstvu osebnih podatkov) ter zakonodajo EU (Splošno uredbo EU o varstvu podatkov), ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, spoštuje vašo pravico do zasebnosti in skrbi za najvišjo stopnjo varnosti na tem področju.

Želimo vas seznaniti z nameni, za katere se bodo vaši osebni podatki pridobivali, na kakšen način se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih obdelujemo, in kako jih lahko uveljavljate.

Zavezujemo se, da bodo morebitni zbrani oziroma pridobljeni osebni podatki ob obisku naše spletne strani, uporabljeni v skladu s temi določili. Predvsem želimo poudariti,  da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Podatki o upravljavcu podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Inštalacije vodovoda SAN-KO, Goran KONTREC, s.p., Cesta k Dravi 6B, 2241 Spodnji Duplek.

Kategorije osebnih podatkov in namen obdelave podatkov

Obiskovalec spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani upravljavca se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Več informacij o tem lahko najdete na povezavi O piškotkih na dnu spletne strani.

Upravljavec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na zgoraj navedeni pravni podlagi, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani, in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

  • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
  • administratorju in skrbniku spletne strani.

Obdobje hrambe

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

  • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 12 mesecev.

Način varstva vaših podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki uničijo oziroma izbrišejo.

Vaše pravice:

Pravica dostopa

Imate pravico, da nas kontaktirate in povprašate o osebnih podatkih, ki jih o vas obdelujemo. V tem primeru vam bomo podali kopijo informacij o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšen namen.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo napačne ali nepopolne podatke, ki jih v zvezi z njim obdelujemo. V primeru, ko osebne podatke posameznika pridobivamo iz javno dostopnih registrov, vas lahko prosimo, da se najprej neposredno obrnete na zadevni organ in popravite svoje podatke.

Pravica do izbrisa

Imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov iz naših podatkovnih baz. Vaši zahtevi bomo ugodili, razen če bomo ugotovili, da imamo pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravica do ugovora

Pravico imate, da ugovarjate določenim vrstam obdelave osebnih podatkov.
Lahko nasprotujete določeni uporabi osebnih podatkov, če se ti podatki obdelujejo za druge namene, kot je potrebno za opravljanje naših storitev ali za izpolnjevanje zakonske obveznosti. Lahko tudi nasprotujete nadaljnji obdelavi osebnih podatkov po predhodnem soglasju. Če nasprotujete nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, lahko to zmanjša možnosti za uporabo naših storitev.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da vaših osebnih podatkov, za določene namene, več ne obdelujemo. V tem primeru vaših podatkov v prihodnje ne bomo več uporabljali v namene, na katere se nanaša vaša prepoved.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da vam podatke, ki se nanašajo na vas posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, vi pa jih lahko posredujete drugemu upravljavcu. Upoštevajte, da to velja le za podatke, ki smo jih dobili neposredno od vas.

Način uveljavljanja pravic

Pravice lahko uveljavite na način, da nam pošljete navadno pošto ali elektronsko pošto na spodaj navedene naslove z naslednjimi podatki: ime in priimek, naslov, elektronski naslov ali telefonsko številko ter kakršenkoli dodatni identifikacijski kriterij, ki nam bo omogočal vašo nedvoumno identifikacijo.
Zahtevamo lahko tudi dodatne informacije, potrebne za potrditev vaše identitete. Zavrnemo lahko zahteve, ki so nerazumno ponavljajoče, pretirane ali očitno neutemeljene.

V kolikor menite, da podatkov ne obdelujemo skladno z veljavnimi zakoni o varovanju osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu).

Prav tako se upravljavec zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Kontakt upravljavca podatkov

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki vam bo odgovorila naslednja oseba:

Kontaktna oseba: Goran Kontrec


Telefonska številka: 031 227 921


Elektronski naslov: info@vodni-filtri.si

Končna določila

Prizadevamo si pravico, da Politiko zasebnosti redno posodabljamo. Prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Spodnjem Dupleku, dne 18. 2. 2019

O PIŠKOTKIH

Kaj so piškotki?

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Pomembni so za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Gre za hitrejšo in enostavnejšo povezavo med spletnim uporabnikom in spletnim mestom. S pomočjo piškotkov si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem se prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Lastni in zunanji piškotki

Lastni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani, so ob obisku strani že naloženi, vsi drugi pa bodo naloženi, če bo uporabnik to izrecno dovolil. Lastni piškotki omogočajo prijavo v uporabniški profil, identifikacijo uporabnikove seje in pravilen prikaz spletne strani.

Lastni piškotki so nujno potrebni piškotki za izvajanje storitev, ki so na voljo na tej spletni strani. Omogočajo identifikacijo uporabnikove seje in pravilen prikaz spletne strani. Lastni piškoti so nameščeni ob obisku strani.

Spletne strani, ki jih prejemate s strežnikov upravljavca, lahko vključujejo tudi vsebine z zunanjih strežnikov. Zunanji strežniki uporabljajo svoje piškotke in jih uporabniku pošljejo direktno, ne moremo pa nadzorovati tega, ali in katere piškotke bo uporabniku poslal zunanji strežnik. Ker je tako, vam lahko kot kontrolo zasebnosti glede tega ponudimo samo možnost, da sprejemate ali zavračate zunanje piškotke. Če se odločite, da jih ne sprejmete, boste s strani našega strešnika prejemali vsebine brez vključenih zunanjih elementov.